top of page

Klachten en geschillen

Bij Centrum Human Nature ingediende klachten worden binnen een termijn van veertien dagen na ontvangst beantwoord, tenzij een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt. In dat geval wordt door Centrum Human Nature binnen de termijn van veertien dagen de ontvangst bevestigd met een indicatie wanneer de klacht wordt beantwoord. 

Klachtenportaal Zorg

Komen we er samen niet uit? Dan kan de klacht worden behandeld door Klachtenportaal Zorg. Wij zijn aangesloten bij het Klachtenportaal Zorg onder Centrum Human Nature, lidmaatschap nummer 14754

Wilt u een klacht indienen, onderneem dan de volgende stappen:

  • Bespreek de onvrede of klacht eerst met een vertegenwoordiger van Centrum Human Nature

  • Komen we er samen niet uit? Dan kunt u contact opnemen met Klachtenportaal Zorg via info@klachtenprotaalzorg.nl Of vul op https://klachtenportaalzorg.nl het klachtenformulier in

  • Adviezen gegeven door de geschilleninstantie Klachtenportaal Zorg zijn bindend.

Klachtenregeling: Over mij
bottom of page