top of page

Copyright

Copyright© 2021 Centrum Human Nature

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, geluiden, afbeeldingen, software en andere materialen op deze website zijn eigendom van Centrum Human Nature en zijn opgenomen met toestemming van de betreffende eigenaar.


Het is niet toegestaan om tekst, afbeeldingen of andere onderdelen op en van deze website, in originele of gewijzigde vorm, aan derden te distribueren zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur.


Het is toegestaan, uitsluitend voor persoonlijk gebruik, deze website, en/of onderdelen van deze website, in originele vorm, te kopiëren naar uw computer. Het is toegestaan, uitsluitend voor persoonlijk gebruik, om deze website te printen of om in eigen documenten verwijzingen naar deze website op te nemen. Het is toegestaan deze website, en/of onderdelen van deze website, naar geïnteresseerden te sturen, onder vermelding van de bron.

Niets uit alle materialen die je ontvangt gedurende een training mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, elektronische opslag of welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Centrum Human Nature.

Disclaimer: Over mij
bottom of page