top of page

Privacyverklaring

Centrum Human Nature vindt jouw privacy van het grootste belang en zal daarom je persoonlijke gegevens op een veilige manier verwerken en gebruiken. Alle persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de


Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG).

Verantwoordelijke gegevensbescherming

Ik, Yvonne Makkenze van Centrum Human Nature, ben ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens de verwerkingsverantwoordelijke. Ik ben de enige die toegang heeft tot de persoonlijke gegevens van klanten. Deze Privacyverklaring is van toepassing op bezoek van mijn website https://centrumhumannature.nl en/of bij het gebruik maken van mijn diensten.


Gegevens Centrum Human Nature

KvK: 80361846
Contactpersoon: Yvonne Makkenze
Meulunterseweg 34a
6741 HN  Lunteren
Telefoon 06 5111 7373
https://centrumhumannature.nl
info@centrumhumannature.nl


Te verwerken persoonsgegevens

 • Voor- en achternaam

 • Adresgegevens

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • Overige persoonsgegevens die je zelf actief verstrekt door contact met mij op te nemen.

 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website.


Vastleggen van bijzondere persoonsgegevens

Gegevens over godsdienst of levensovertuiging, gezondheid, zaken m.b.t. de seksualiteit, of strafrechtelijke gegevens worden bijzondere gegevens genoemd. Deze gegevens zullen bij Centrum Human Nature niet worden vastgelegd.


Jouw persoonsgegevens worden voor de volgende doeleinden gebruikt

 • Contact met je opnemen inzake het uitvoeren van mijn dienstverlening

 • Indien van toepassing: verzenden van de nieuwsbrief

 • Het afleveren van goederen en diensten

 • Facturering en financiële administratie


Geautomatiseerde besluitvorming

Centrum Human Nature neemt geen beslissingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen voor je kunnen hebben op basis van geautomatiseerde verwerkingen.


Delen van persoonsgegevens met derden

Jouw persoonsgegevens worden zonder jouw toestemming nooit gedeeld met derden, tenzij ik moet voldoen aan een wettelijke verplichting.


Bewaartermijn

Centrum Human Nature bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de realisatie van de doeleinden waarvoor ze verzameld zijn. Indien er wettelijke voorschriften van toepassing zijn op de bewaring, dan worden de persoonsgegevens niet langer bewaard dan wettelijk voorgeschreven.


Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand welke opgeslagen wordt op jouw computer, tablet of smartphone. Deze zorgen ervoor dat de website onze bezoekers herkent bij terugkomst en de instellingen onthoudt. Jouw online gebruiksgemak wordt hierdoor vergroot en ik kan nagaan hoe mijn site gebruikt wordt, zodat ik op basis daarvan de kwaliteit van mijn diensten kan verbeteren. Ook voor de Social media knoppen en embedded content worden er cookies opgeslagen op je device.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.


Google Analytics

Centrum Human Nature maakt gebruik van Google Analytics, wat mij inzicht geeft over hoe je mijn site gebruikt. Bij een bezoek aan mijn website of bij gebruik van sommige van mijn producten, slaan de servers automatisch anonieme (niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres) informatie op, zoals URL, IP-adres, browsertype en -taal, datum en tijd. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

Rechten op grond van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming

 • Inzage: Je kunt ten allen tijde je eigen (persoons-)gegevens inzien en zo nodig

 • Wijzigen/verwijderen: Je kunt Centrum Human Nature te allen tijde verzoeken je persoonsgegevens te wijzigen, verbeteren, aan te vullen of te verwijderen

 • Toestemming: In alle gevallen, waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking toestemming noodzakelijk is, bestaat het recht die toestemming in te trekken.


Een verzoek tot inzage, wijziging, verwijdering of intrekken van toestemming kan worden gericht aan info@centrumhumannature.nl. Het verzoek zal zo snel mogelijk worden ingewilligd, doch niet later dan 1 maand na ontvangst van het verzoek door Centrum Human Nature. Indien Centrum Human Nature het verzoek afwijst zal zij aangeven waarom het verzoek is afgewezen.


Wijzigen Privacyverklaring

Centrum Human Nature is gerechtigd de inhoud van de privacyverklaring te wijzigen zonder dat de bezoeker/klant daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.


Beveiliging van persoonsgegevens

Uiteraard nemen wij de bescherming van jouw gegevens serieus en er zijn passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Privacy: Over mij
bottom of page