top of page

Krachtig als Hulpverlener

Coaching en training voor Hulpverleners


Wie ben jij als mens? Ben jij degene die je wilt zijn? Wie ben jij als hulp- of zorgverlener? Wat is jouw intrinsieke motivatie om dit vak uit te gaan oefenen? Wat neem je mee? Wat haal jij? Hoe luister jij? Doe jij aannames? Oordeel jij? Wat is jouw rode knop?


Er is geen beroepsgroep waar mensen zo sterk op persoonlijke vlakken worden uitgedaagd als in de zorg.  Secundaire traumatisering, over grenzen heengaan, hoog ziekteverzuim zijn veel voorkomende gevolgen voor mensen in de zorg. Het begeleiden van mensen vraagt namelijk veel van je. Juist daarom is het belangrijk om te reflecteren op je werk, niet alleen als professional, maar ook als mens. Door preventief aandacht aan je eigen situatie te schenken voorkom je dat je uit balans raakt of ziek wordt.


Voor werkgevers die hun personeel als kapitaal zien en willen investeren in de vitaliteit en zorgkracht van hun medewerkers bieden wij het coachingstraject


Krachtig als Hulpverlener


Een intensief en inspirerend traject op het gebied van bewustwording en persoonlijke ontwikkeling.

Leer ongewenste patronen (h)erkennen, beperkende overtuigingen te transformeren en het zelfhelend vermogen van je lichaam te activeren.


Waarom dit traject?

Het doel van dit traject is om ziekteverzuim preventief terug te dringen, medewerkers te ondersteunen in hun persoonlijke en professionele ontwikkeling waarmee ze in balans blijven en hun werk nog beter en professioneler kunnen uitvoeren.


Mensen worden in dit traject intensief begeleid op de volgende vraagstukken.


Waarom ben je hulpverlener geworden?

Hoe graag wil je oplossen, helpen en soms zelfs zorgen uit handen nemen?

Ken jij jouw grenzen?

Hoe ga je om met de “zwaarte” van je beroep?

Kun jij nee zeggen?

Luister jij vol aandacht of luister jij om te antwoorden?

Hoe ga jij om met je gevoelens wanneer je in je eigen pijn of onzekerheid wordt geraakt tijdens je werk?

Heb jij het door wanneer je gemanipuleerd wordt en of manipuleer jij misschien zelf ook?

Wat neem je mee van thuis naar de werkvloer en omgekeerd?

Kun jij ontspannen?


Uiteraard is er ook ruimte voor persoonlijke coachingsvragen.


Het traject bestaat uit maatwerk, waaronder 10 individuele sessies van een 1 uur. Daarnaast is er voor vrouwen een driedaagse intensieve training die VOL heet. VOL staat voor Vrouwen OverLeven en gaat over alle rollen die we in het leven innemen, de geschiedenis van de vrouw en de vrouwenlijn komen hierbij aan bod. Deze training wordt begeleid door twee ervaren en professionele coaches/trainers.


Voor de mannen is er een driedaagse intensieve training die MIJK heet en dat staat voor Man In Je Kracht. Deze dagen zullen worden gegeven door twee mannen met ruime ervaring op het gebied van coaching. Daarnaast is er nog een teambuildingsdag voor collega’s wanneer een werkgever het traject voor meerdere medewerkers inkoopt. Anders wordt het een procesdag waarbij we ervaringen delen met elkaar en samen oefeningen zullen doen.


Het traject bestaat uit

 • 10 individuele gesprekken van 1 uur

 • Driedaagse training, intern bij De Leperkoen in Lunteren of Centrum Human Nature te Lunteren

 • Teambuilding- of procesdag

 • Periodieke terugkoppeling naar opdrachtgever

 • Eindevaluatie voor client

 • Endevaluatie voor opdrachtgever

 • Overeengekomen nazorg.


Methodieken die ingezet kunnen worden

 • Cognitieve gedragstherapie

 • Meditaties en visualisaties

 • Creatieve coaching

 • Persoonlijkheidstesten

 • (Familie)opstellingen

 • Systemisch coachen

 • Ademhalingstechnieken/sessies

 • TRT transformatietechnieken

 • NLP

 • Energiewerk

 • Massage (uiteraard op vrijwillige basis en door een ervaren allround masseur)

 • Lichaamswerk

 • Gestalt oefeningen

 • Aanleren van gesprekstechnieken en luistervaardigheden

 • Ondersteuning met vakliteratuur

 • Ondersteunend videomateriaal

 • 360 graden feedback

 • persoonlijkheidstest

 • Spiegelogie

 • Zelfreflectie

 • Overdracht en tegenoverdracht

 • Deskundigheidsbevordering bij diverse ziektebeelden zoals Borderline, Dissociatieve stoornis, psychoses en ADHD.


Wie ben ik

Yvonne Makkenze: coach, inspirator, trainer en schrijver. Geboren op 13 oktober 1964 in Ede. Het leven biedt mij kracht en inspiratie. Buiten de vele opleidingen die ik heb gevolgd, zowel regulier als complementair, heb ik vooral gestudeerd aan de universiteit van “Het Leven”, waardoor ik tevens een ervaringsdeskundige ben. Ik geloof in mensen en in hun eigen kracht. Kernwoorden die mij typeren: positief, humor, respect, krachtig, kwetsbaar, vakvrouw en liefdevol.


Ik kan terugvallen op een ruime levenservaring, een flinke portie doorzettingsvermogen, moed en een optimistische levenshouding. Ik heb met mijn partner in 2010 een hulpverleningsorganisatie opgericht voor kwetsbare jongeren tussen de 20 en 30 jaar El Arte de la Vida genaamd. We hebben inmiddels 4 vestigingen en meer dan 22 medewerkers. We bieden beschermd wonen, begeleid wonen, ambulante begeleiding en dagbesteding voor deze doelgroep. Verder maak ik al jaren deel uit van het team van Spirit Coaching waar we mensen begeleiden op het pad der bewustwording. In juli 2020 is mijn Centrum Human Nature voor bewustwording en persoonlijke ontwikkeling gestart.


Vanaf heden ligt mijn focus steeds meer bij de ontwikkeling van dit centrum. Per april 2021 ben ik niet meer actief als directeur bij El Arte de la Vida. Per 1 juni neem ik ook afscheid van het team van Spirit Coaching en zal mijn volledige focus en passie bij Centrum Human Nature liggen.

Ik ga tal van samenwerkingen aan met andere professionals uit het werkveld. Daarnaast blijf ik mezelf bijscholen, ontwikkelen en nieuwe producten creëren op het gebied van bewustwording en persoonlijke ontwikkeling.


Is uw interesse gewekt door dit aanbod? Heeft u vragen? Wenst u een offerte? Neem vrijblijvend contact op via info@centrumhumannature.nl

krachtig als hulpverlener: Over mij
bottom of page